Condicions Generals accés a la Sala d’escalada de Dr. Plastik Climbing:

Per accedir a les instal·lacions de la Sala d’escalada Dr. Plastik Climbing s’ha de ser escalador expert i coneixedor de tot el material necessari i maniobres per a la pràctica de l’escalada esportiva, així com els nusos necessaris per a la pràctica d’aquest esport (en cas contrari s’ha de contractar un curs d’escalada o l’hora d’un tècnic d’escalada).

Tot el material propi que s’utilitzi i que portin els usuaris, ha d’estar en bon estat i complir amb les normatives de seguretat.

S’ha de conèixer la normativa del rocòdrom de Dr. Plastik i utilitzar les instal·lacions de manera correcta sense posar en perill la integritat física dels usuaris (la pròpia i la dels altres). Dr. Plastik climbing recomana l’ús de casc per escalar en les instal·lacions. El no us del mateix no derivarà en cap classe de responabilitat que es pugui atribuir a Dr. Plastik climbing Sl.

Els usuaris assumeixen i coneixen el risc que de l’esport de l’escalada se’n deriva i no faran responsables a Dr. Platik Climbing Sl  de qualsevol accident que per desconeixement, descuit, negligència o altres causes pròpies dels usuaris,  puguin patir dintre de les instal·lacions.

Els usuaris per accedir a les instal·lacions de Dr. Plastik Climbing no han de patir enfermetats cardiovasculars o malalties no compatibles amb l’escalada, ni torbar-se en estat de gestació. Tampoc podran accedir sota els efectes de cap medicament o qualsevol altre substancia que pugui comprometre la seva estabilitat o reflexes, o incideixin en les capacitats físiques o psíquiques. Si s’ha patit o es pateix alguna lesió s’ha de comunicar prèviament a l’accés a les instal·lacions.

Si s’accedix a les instal·lacions de Dr. Plastik climbing s’està autoritzant a que es puguin publicar les fotografies que es puguin prendre (per part de Dr. Plastik) durant les activitats. En cas contrari, s’ha de comunicar. Aquestes fotografies o vídeos podràn utlitzar-se amb finalitats comercials per part de Dr. Plastik Climbing SL a les xarxes socials, web, fulletons o altes formats publicitaris.

Condicions Generals Activitats guiades i cursos: 

Les activitats que realitzarem es desenvolupen en un medi natural, la muntanya, que ha de ser respectada i que requereix d’un comportament mediambiental acurat.

Les activitats realitzades estan subjectes a les condicions meteorològiques, al nombre i característiques del participants; és per això que aquestes es poden modificar o cancel·lar si el guia o considera necessari.

Les activitats realitzades al medi natural i la muntanya poden portar un cert risc implícit, contractar els serveis d’un guia professional suposa minimitzar aquest risc, però cal saber que el risc zero no existeix.

Les activitats estan dirigida per un guia titulat i es desenvolupen dintre de les seves competències professionals. El guia és qui dirigeix l’activitat, havent d’acceptar les seves decisions durant la pràctica de la mateixa.

El guia s’eximeix de tota responsabilitat d’aquelles persones que no segueixin les directrius o actuïn amb negligència, així com si estan sota els efectes de qualsevol estupefaent o medicament durant el desenvolupament de l’activitat.

Els participants tenen la obligació de comunicar, abans de contractar l’activitat, sobre possibles estats de gestació, discapacitats físiques, malalties o ús de qualsevol medicament que pugui condicionar el desenvolupament de l’activitat o la seva seguretat.

Les activitats contractades tenen assegurança de responsabilitat civil i accidents que cobreix a tots els participants. Dites assegurances només tindran cobertura durant el desenvolupament de l’activitat, no durant la resta del dia o durant els desplaçaments.

Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats dels seus pares, tutors legals, professors o monitors que es facin càrrec d’aquests. En cas de voler participar sols hauran de lliurar una autorització i consentiment de participació a l’activitat per escrit i degudament signada pels seus pares o tutors legals.

Les imatges o vídeos resultants de l’activitat podran ser utilitzades per Dr. Plastik Climbing SL amb finalitats publicitàries: xarxes socials, pàgina web, fulletons, cartells, etc. (En cas de no acceptar-ho, l’interessat haurà de lliurar un document signat expressant la seva voluntat).

Què inclou el servei

Servei de guiatge o formació en el cas dels cursos.
Logística i gestió necessàries per a realitzar l’activitat.
Material tècnic col·lectiu: el que el guia consideri necessari per a la realització de l’activitat.
Material tècnic individual: només si s’especifica en l’activitat a realitzar.

Què no inclou el servei.

Transport fins al lloc on es realitza l’activitat.

Els àpats no estan inclosos en el preu. Les dietes del guia en els refugis o allotjaments fora del domicili habitual, es repartiran entre els participants.
L’allotjament correrà a compte dels participants, tant en les poblacions properes on es realitzin les activitats com en els refugis de muntanya. Les despeses d’allotjament del guia fora del domicili habitual seran compartides entre els participants.
Material personal com calçat, vestimenta, motxilla, protecció solar, sac de dormir, etc.

Reserves

Per contractar una activitat s’ha d’abonar el 30% de l’import total mitjançant una transferència bancària, 15 dies abans de la seva realització. La resta de l’import total serà ingressat o abonat abans de realitzar l’activitat.

Cancel·lacions

En cas de cancel·lació per part del client, la devolució del pagament tindrà les següents condicions i penalitzacions:

  • Abans de 10 dies de la realització de l’activitat: es retornarà el total de l’import de la reserva.
  • Entre 2 i 10 abans dies de la realització de l’activitat: es retornarà el 50% de l’import de la reserva.
  • Amb menys de 48 hores: es perdrà el total de l’import de la reserva.

En cas de cancel·lació de l’activitat per causa de força major, per exemple condicions meteorològiques adverses, es programarà una nova data o un canvi de lloc per a la realització de la mateixa. En últim cas es retornarà el total de l’import de la reserva. El guia tindrà la responsabilitat exclusiva de cancel·lar una activitat per motius de condicions meteorològiques.

El guia es reserva el dret de canviar o cancel·lar l’activitat un cop començada aquesta, si estableix que:

  • Les condicions no són les adequades (tempestes, estat de la roca, etc).
  • El desenvolupament de l’activitat no segueix el ritme previst (lesions, no es compleixen horaris, etc).
  • La capacitat o nivell físic dels participants no s’adequa a l’activitat.

En aquest cas no hi haurà devolució de l’import abonat.

Contractar qualsevol activitat suposarà haver llegit i acceptat aquest condicions generals.

Contacta'ns!

En aquest moment no estem en línia. Però si ens deixes un missatge et respondrem el més aviat possible. Gràcies.

Not readable? Change text. captcha txt